Pro Motion NG 7.0.10 - TurboComputer.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Pro Motion NG 7.0.10

Pro Motion NG 7.0.10

Много от тях са свикнали да използват Adobe Photoshop да изпълнявате почти всички графични задачи, независимо дали рисувате картина или просто малка корекция. Тъй като тази програма ви позволява да рисувате на пикселно ниво, тя се използва за този вид картинна картина. Но тези, които не правят нищо, освен изкуството на пикселите, не се нуждаят от такава огромна функционалност на различните функции на Photoshop и консумират много памет. В този случай Pro Motion NG, който е чудесен за създаване на пикселни изображения, може да бъде подходящ.

Създаване на платно

В този прозорец има редица функции, които липсват в повечето подобни редактори на изображения. В допълнение към обичайния избор на размер на платно можете да изберете размера на плочките, към които ще бъде разделена работната площ. Анимации и снимки също се зареждат тук и когато преминете към раздела Настройки, можете да получите достъп до по-подробни настройки за създаване на нов проект.

Workspace

Основният прозорец на Pro Motion NG е разделен на няколко части, всеки от които се движи и свободно се трансформира около прозореца. Несъмнено предимство може да се счита за свободно движение на елементи дори и извън главния прозорец, тъй като това позволява на всеки потребител поотделно да персонализира програмата за по-удобна работа. И за да не преместите случайно елемент, той може да бъде фиксиран, като кликнете върху съответния бутон в ъгъла на прозореца.

лента с инструменти

Наборът от функции е стандартен за повечето графични редактори, но е малко по-голям, отколкото при редакторите, фокусирани върху създаването само на пикселни графики. В допълнение към обикновения молив можете да добавяте текст, да използвате запълване, да създавате прости форми, да включвате и изключвате пикселната решетка, да увеличавате, да премествате слоя по платното. Най-долу са бутоните за отмяна и ремонт, които могат да бъдат активирани от клавишите Ctrl + Z и Ctrl + Y.

Цветна палитра

По подразбиране палитрата вече има много цветове и нюанси, но това може да не е достатъчно за някои потребители, така че има възможност за редактиране и добавяне. За да редактирате конкретен цвят, трябва да го натиснете два пъти с левия бутон на мишката, за да отворите редактора, където се появяват промените при преместване на плъзгачите, което се намира в други подобни програми.

Контролен панел и слоеве

Никога не трябва да чертаете подробни снимки, в които има повече от един елемент в един слой, тъй като това може да е проблем, ако се нуждаете от редактиране или преместване. Струва си да използвате един слой за всяка отделна част, ползата от Pro Motion ви позволява да направите това – в програмата е възможно да се създаде неограничен брой слоеве.

Трябва да обърнете внимание на контролния панел, където се събират останалите опции, което не е мястото в главния прозорец. Също така има настройка за изгледа, анимацията и допълнителната цветова палитра и много други опции, които могат да бъдат полезни за някои потребители. За да прекарате няколко минути, изучаването на останалите прозорци е необходимо, за да сте наясно с допълнителни програмни функции, които не винаги са на повърхността или не са обявени от разработчиците в описанието.

анимация

В Pro Motion NG има възможност за анимация по кадри по кадри, но с нея можете да създавате само най-примитивните анимации, създаването на по-сложни сцени с герои ще бъде по-трудно от изпълнението на тази функция в анимационната програма. Рамките са в долната част на главния прозорец, а отдясно е контролния панел на картината, където се намират стандартните функции: превъртане, пауза, възпроизвеждане.

достойнство

  • Свободно движение на прозорци на работното място;
  • Разширени възможности за създаване на пикселни графики;
  • Наличие на подробни настройки за създаване на нов проект.

недостатъци

  • Платено разпределение;
  • Липса на руски език.

Pro Motion NG е един от най-добрите графични редактори за работа на пикселно ниво. Лесно е да се използва и не отнема много време, за да научите всички функции. След като сте инсталирали тази програма, дори неопитен потребител може да създаде своя пиксел изкуство почти веднага.

Pro Motion NG 7.0.10

Многие привыкли пользоваться Adobe Photoshop для выполнения почти любых графических задач, будь то рисование картины или просто небольшая коррекция. Поскольку данная программа позволяет рисовать на уровне пикселей, то ее используют и для данного вида изображения картин. Но тем, кто не занимается ничем, кроме пиксель-арта, не нужен такой огромный функционал разных функций Фотошопа, да и памяти он потребляет много. В таком случае может подойти Pro Motion NG, которая отлично подходит для создания пиксельных изображений.

Создание холста

В этом окне находится ряд функций, которые отсутствуют в большинстве подобных графических редакторах. Кроме обычного выбора размера холста можно выбрать размер плиток, на которые условно будет поделена рабочая область. Отсюда также загружаются анимации и картинки, а при переходе во вкладку «Settings» открывается доступ к более подробной настройке создания нового проекта.

Рабочая область

Главное окно Pro Motion NG разделено на несколько частей, каждая из которых перемещается и свободно трансформируется по всему окну. Несомненным плюсом можно считать свободное перемещение элементов даже за пределы главного окна, так как это позволяет индивидуально каждому пользователю настроить программу для более комфортной работы. А для того, чтобы случайно не переместить какой-либо элемент, его можно закрепить нажатием на соответствующую кнопку в углу окна.

Панель инструментов

Набор функций стандартный для большинства графических редакторов, но немного обширнее, чем у редакторов, ориентированных на создание только пиксельной графики. Кроме обычного карандаша есть возможность добавления текста, использования заливки, создание простых фигур, включение и выключение пиксельной сетки, лупа, перемещение слоя по холсту. В самом низу находятся кнопки отмены и повторения действий, которые могут активироваться комбинациями клавиш Сtrl + Z и Ctrl + Y.

Цветовая палитра

По умолчанию в палитре уже находится множество цветов и оттенков, но этого может не хватить некоторым пользователям, поэтому есть возможность их редактирования и добавления. Для редактирования определенного цвета нужно нажать на него два раза левой кнопкой мыши, чтобы открылся редактор, где изменения происходят путем перемещения ползунков, что встречается и в других подобных программах.

Панель управления и слои

Никогда не стоит рисовать детальные картины, где больше одного элемента в одном слое, поскольку это может стать проблемой, если понадобится редактирование или перемещение. Стоит использовать один слой для каждой отдельной детали, благо Pro Motion позволяет это сделать — в программе доступно создание неограниченного количества слоев.

Следует обратить внимание на панель управления, где собраны остальные опции, которым не место в главном окне. Здесь находится и настройка вида, анимации, и дополнительная цветовая палитра, и множество других опций, которые могут пригодиться некоторым пользователям. Уделить несколько минут изучению остальных окон необходимо для того, чтобы быть в курсе дополнительных возможностей программы, которые не всегда находятся на поверхности или их не оглашают разработчики в описании.

Анимация

В Pro Motion NG присутствует возможность покадровой анимации картин, но с помощью нее можно создавать только самые примитивные анимации, создание же более сложных сцен с перемещением персонажей будет труднее, нежели исполнение этой функции в программе для анимирования. Кадры находятся внизу главного окна, а справа – панель управления картиной, где расположены стандартные функции: перемотка, пауза, воспроизведение.

Читайте также:  Программы для проверки жесткого диска

Достоинства

  • Свободное перемещение окон по рабочей области;
  • Обширные возможности для создания пиксельной графики;
  • Наличие подробной настройки создания нового проекта.

Недостатки

  • Платное распространение;
  • Отсутствие русского языка.

Pro Motion NG — один из лучших графических редакторов для работы на уровне пикселей. Он прост в использовании и не требует много времени на освоение всех функций. Установив данную программу, даже неопытный пользователь почти сразу сможет создавать собственные пиксель-арты.

Купить Pro Motion NG

Дополнительный контент для этой программы Просмотреть все (1)

Об этом ПО

An industry standard for two decades, talent from game studios like Yacht club Games, Wayforward, HalfBrick studios, and many more, have been using Pro Motion to create the sprite animations, static images, environment art, and tile-sets for their top tier pixel art games.

The latest version, Pro Motion NG, continues to add and improve upon an already proven and powerful tool-set, enabling pixel artists of all skill levels to bring their imaginations to life.

Dive right in and use the basic brush tools in conjunction with the layer features to sketch out your design.. quickly and easily perfecting the desired sizes, shapes and placement of all key elements – then use the large array of drawing, blending, dithering, and shading features to refine your objects and add detail.

Use the rich array of color management tools to finalize your overall color scheme and arrange your indexed color palette.

Once your mock-up has allowed you to reach the desired aesthetic and designs, branch out to specific project files to begin working on the individual assets, animations, and tile-sets. Change layer opacity or blending mode for special effects. You can even simulate specific console effect modes like the transparency effects seen in Super Nintendo games.

Create a master project which displays your other projects as separate layers, so you can always see how the most recent and polished versions of all your assets work together to form a finished game screen.

Use the large array of features such as onion-skinning, animated brushes, and time-line editing to animate all the characters, effects and objects for your project. Even use classic color-cycling features to bring single images to life.

Pro Motion NG is not only a powerhouse of tools for creating pixel art and animations in general, it also offers many custom features to help you perfectly match the color fidelity, resolutions and graphical limitations of classic game consoles and computers. If truly legit retro pixel art is your goal, there is no tool better than Pro Motion NG.

Unleash your imagination and make every pixel count, with Pro Motion NG

Excerpt of Features

– Simple color index and alpha transparency

– Layer system including effects settings, transparency, locking
– Pixel size definition to have sizes like 2×1
– Support for pattern drawing to create endless textures
– Sprite Sheet support (reading/writing), PNG/BMP
– Tile map editor with auto optimization, mirroring, flexible export, in place tile modification
– Pen pressure support for brush sizes, colors, dithering and gradients
– Pixel perfect drawing to remove smeared pixels in real time
– Animated brushes (brush is animation itself)
– Automatic realtime dithering patterns
– Over 25 different paint modes such as translucent, brighten, darken, shade, soften, color cycle, halftone, tint.
– AnimPainting to automatically flip through frames while drawing
– Draw symmetrical images with a special symmetry drawing tool
– Brush container to save and organize brushes, objects and animations for reuse
– Single color, text or custom brushes selected from an image part
– Key frame definition
– Several playback modes (ping-pong, loop, play. )
– Speed modification during playback
– Light table/onion skinning to ease animating
– Insert/delete/append/copy/revert ranges of frames
– Append animations
– Define colors in RGB/HSB/HSL color schemes
– Create smooth color ramps
– Use gradients to fill objects with different color shades (linear, contour, radial. )
– Sort palette by hue, saturation, brightness or color
– Ordered and random dithering
– Modify contrast, saturation and brightness of a range of palette colors

Pro Motion NG

The latest version, Pro Motion NG, continues to add and improve upon an already proven and powerful tool-set, enabling pixel artists of all skill levels to bring their imaginations to life.
Dive right in and use the basic brush tools in conjunction with the layer features to sketch out your design.. quickly and easily perfecting the desired sizes, shapes and placement of all key elements – then use the large array of drawing, blending, dithering, and shading features to refine your objects and add detail.
Use the rich array of color management tools to finalize your overall color scheme and arrange your indexed color palette.
Once your mock-up has allowed you to reach the desired aesthetic and designs, branch out to specific project files to begin working on the individual assets, animations, and tile-sets. Change layer opacity or blending mode for special effects. You can even simulate specific console effect modes like the transparency effects seen in Super Nintendo games.
Create a master project which displays your other projects as separate layers, so you can always see how the most recent and polished versions of all your assets work together to form a finished game screen.
Use the large array of features such as onion-skinning, animated brushes, and time-line editing to animate all the characters, effects and objects for your project. Even use classic color-cycling features to bring single images to life.
Pro Motion NG is not only a powerhouse of tools for creating pixel art and animations in general, it also offers many custom features to help you perfectly match the color fidelity, resolutions and graphical limitations of classic game consoles and computers. If truly legit retro pixel art is your goal, there is no tool better than Pro Motion NG.
Unleash your imagination and make every pixel count, with Pro Motion NG
Excerpt of Features
– Simple color index and alpha transparency
– Layer system including effects settings, transparency, locking
– Pixel size definition to have sizes like 2×1
– Support for pattern drawing to create endless textures
– Sprite Sheet support (reading/writing), PNG/BMP
– Tile map editor with auto optimization, mirroring, flexible export, in place tile modification
– Pen pressure support for brush sizes, colors, dithering and gradients
– Pixel perfect drawing to remove smeared pixels in real time
– Animated brushes (brush is animation itself)
– Automatic realtime dithering patterns
– Over 25 different paint modes such as translucent, brighten, darken, shade, soften, color cycle, halftone, tint.
– AnimPainting to automatically flip through frames while drawing
– Draw symmetrical images with a special symmetry drawing tool
– Brush container to save and organize brushes, objects and animations for reuse
– Single color, text or custom brushes selected from an image part
– Key frame definition
– Several playback modes (ping-pong, loop, play. )
– Speed modification during playback
– Light table/onion skinning to ease animating
– Insert/delete/append/copy/revert ranges of frames
– Append animations
– Define colors in RGB/HSB/HSL color schemes
– Create smooth color ramps
– Use gradients to fill objects with different color shades (linear, contour, radial. )
– Sort palette by hue, saturation, brightness or color
– Ordered and random dithering
– Modify contrast, saturation and brightness of a range of palette colors
Coming soon
– Free multi layer move tool (in addition to current layer scroll feature)- In place layer rotate/scale

Читайте также:  Family Tree Builder 8.0.0.8404

RETURN POLICY: Be sure you know you want to own Pro Motion NG before making your purchase.
You can download and try the free version before you buy from here: https://www.cosmigo.com/
Because a free version is available to try and purchase provides you with an unlocking code, there is a no refund policy.

About Pro Motion NG


The latest version, Pro Motion NG, continues to add and improve upon an already proven and powerful tool-set, enabling pixel artists of all skill levels to bring their imaginations to life.

Dive right in and use the basic brush tools in conjunction with the layer features to sketch out your design.. quickly and easily perfecting the desired sizes, shapes and placement of all key elements – then use the large array of drawing, blending, dithering, and shading features to refine your objects and add detail.

Use the rich array of color management tools to finalize your overall color scheme and arrange your indexed color palette.

Once your mock-up has allowed you to reach the desired aesthetic and designs, branch out to specific project files to begin working on the individual assets, animations, and tile-sets. Change layer opacity or blending mode for special effects. You can even simulate specific console effect modes like the transparency effects seen in Super Nintendo games.

Create a master project which displays your other projects as separate layers, so you can always see how the most recent and polished versions of all your assets work together to form a finished game screen.

Use the large array of features such as onion-skinning, animated brushes, and time-line editing to animate all the characters, effects and objects for your project. Even use classic color-cycling features to bring single images to life.

Pro Motion NG is not only a powerhouse of tools for creating pixel art and animations in general, it also offers many custom features to help you perfectly match the color fidelity, resolutions and graphical limitations of classic game consoles and computers. If truly legit retro pixel art is your goal, there is no tool better than Pro Motion NG.

Unleash your imagination and make every pixel count, with Pro Motion NG
Excerpt of Features
– Simple color index and alpha transparency
– Layer system including effects settings, transparency, locking
– Pixel size definition to have sizes like 2×1
– Support for pattern drawing to create endless textures
– Sprite Sheet support (reading/writing), PNG/BMP
– Tile map editor with auto optimization, mirroring, flexible export, in place tile modification
– Pen pressure support for brush sizes, colors, dithering and gradients
– Pixel perfect drawing to remove smeared pixels in real time
– Animated brushes (brush is animation itself)
– Automatic realtime dithering patterns
– Over 25 different paint modes such as translucent, brighten, darken, shade, soften, color cycle, halftone, tint.
– AnimPainting to automatically flip through frames while drawing
– Draw symmetrical images with a special symmetry drawing tool
– Brush container to save and organize brushes, objects and animations for reuse
– Single color, text or custom brushes selected from an image part
– Key frame definition
– Several playback modes (ping-pong, loop, play. )
– Speed modification during playback
– Light table/onion skinning to ease animating
– Insert/delete/append/copy/revert ranges of frames
– Append animations
– Define colors in RGB/HSB/HSL color schemes
– Create smooth color ramps
– Use gradients to fill objects with different color shades (linear, contour, radial. )
– Sort palette by hue, saturation, brightness or color
– Ordered and random dithering
– Modify contrast, saturation and brightness of a range of palette colors
Coming soon
– Free multi layer move tool (in addition to current layer scroll feature)- In place layer rotate/scale

Animating With Pro Motion Ng One

Название: Animating With Pro Motion Ng One

Длительность: 6 мин и 48 сек

Битрейт: 192 Kbps

8.95 MB и длительностью 6 мин и 48 сек в формате mp3.

Intro To Using Pro Motion Ng

Jan Zimmermann / cosmigo

Creating Tiles And Tile Maps With Pro Motion Ng

Animating With Pro Motion Ng One

Jan Zimmermann / cosmigo

Blocking In Workflow And The Multi Shade Mode

Jan Zimmermann / cosmigo

Using Onion Skin Light Table And Guide Image Layers In Pro Motion Ng

Jan Zimmermann / cosmigo

Getting Started Video For Pro Motion Ng 7 1

Jan Zimmermann / cosmigo

Spriter Quicktip Understanding Spriter S Timeline

Spriter For Fusion

Avoiding Beginners Mistakes With Spriter

Creating And Using Bitmap Fonts

Spriter Runtime Features In Construct 2

Creating A Walk Animation In Spriter

The 5 Types Of Animation

Dynamic Reparenting With Spriter

Make Pixel Art With Spriter Tutorial

Spriter Features And Workflow Overview

Spriter 2 Alchemist Kickstarter Video

After Effects Character Animation Workflow

Import Spriter To Construct 3

Another Control In A Hierarchy

12 Principles Of Animation Official Full Series

Spriter 2 Progress Update 4 28 2020

Create Motion Comics And Simple Games With Spriter2 Alchemist

Spriter 2 Update Teaser Video Zone Based Rigging And Bone Skinning Tweakable Through Splines

Alchemist Basics 1 Classes And Attributes

Kickstarter Launch Moved To Tomorrow

Spriter 2 Alchemist Kickstarter On Friday

Control In Hierarchy

Gordon Ramsay S Perfect Burger Tutorial Gma

Good Morning America

You Decide The Control Widgets For Your Rigged Characters

Design Animation And Gameplay Together In A Fun And Intuitive Way

How Oldschool Graphics Worked Part 1 Commodore And Nintendo

How To Make An Animated Movie

Animator Vs Animation Iv Original

Stop Motion Pizza

How To Make Coca Cola Soda Fountain Machine With 3 Different Drinks At Home

Your Brain On Video Games Daphne Bavelier

8 Ways Your Childhood Affects Your Lifestyle

Jlo S Makeup Artist Does My Makeup

Temple Run Blazing Sands In Real Life

Step Into Ninja S Ultimate Stream Room

Alex And Rosie Hold Me

D White Faster New Italo Disco 2018

Animating With Pro Motion Ng One

Damon And Elena Summertime Sadness Season 5

Rosie Alex Unbreakable

Alex Rosie Ll Держи Меня

Compilado De Memes Em Imagens 8

Квн 2016 Спецпроект Кубок Мэра Москвы 04 12 2016 Игра Целиком Full Hd

Читайте также:  Rthdvcpl что это за программа

Топ 5 Лучших Клео Для Аризона Рп Даймонд Других Серверов Самп Рп

Modern Talking Brother Louie On Alto Sax Malika Smitskaya

Дети Фристайла Все Песни

Damon And Elena When You Find Me

Rich The Kid X Kizaru Type Beat Splash Prod By Yg Woods

Damon Elena A Thousand Years

Не Для Меня Придет Весна Тихий Дон 2015 Исполнитель Ансамбль Бабкины Внуки

Ljl 2017 Summer Split Round2 Match2 Game2 Rj Vs Rpg

Банни Заболела Свиновирусом В Роблокс Плагиат Свинины Пигги Bunny Roblox Котёнок Лайк

Damon Elena Never Let Me Go 4X07

Bc Vs Cga Ljl 2018 Summer Split Round9 Match3 Game1

Ljl 2017 Summer Split Round6 Match2 Game2 7H Vs Dfm

Вторжение Галактика Онлайн Активация Книга 1 Коршунов Павел Суслов Максим 2020 Боевая Фантастика

Get Up Damon Elena

Новинки Хиты 2020 Лучшая Музыка 2020 Популярные Песни Слушать Бесплатно 2020

Черная Любовь 48 Серия Hd

Get Away Lmno X Kev Brown Hyo Choreography Urban Play Dance Academy

Ljl 2017 Summer Split Round1 Match3 Game1 Usg Vs Rj

Dfm Vs Cga Ljl 2019 Spring Split Week 1 Game 7

Ljl Cs 2018 Spring Split Round3 Szb Vs Sgl

Water Everything Is Blue Tys

Eu Vs Lms All Stars Highlights Lol All Stars 2015 Day 2 Los Angeles Eu Lcs All Stars Vs Lms All

Jerri Coo Choreography Idea 709 By Jayla Darden

Damon Elena Hymn For The Missing I Love You Damon 4X10

Windows Не Запускается Как Решить Проблему Простой Способ Восстановления Работы Ос Часть Вторая

Bad Idea Live Ariana Grande Gosh Choreography Urban Play Dance Academy

Едем Едем Соседнее Село На Дискотеку Клип

Полина Чиркина П Аедоницкий И Шаферан Ты Погоди Синяя Птиц 2018

Fifty Shades Author Says Casting Robert Pattinson And Kristen Stewart Would Be Weird

Kia Sorento Prime 2018 Апгрейд Аудиосистемы Без Замены Штатного Головного Устройства

Ljl 2018 Spring Split Round5 Match1 Game1 V3 Vs 7H

12 12 2015 Doublelift Vs Rekkles All Star 2015 1V1

Lol Vods Sz Vs 7H Map3 Ljl Spring 2017 27 01 2017

Мария Могильная Ну Ка Все Вместе Финал 29 Марта 2020 Года

Сборник Самой Красивой На Свете Музыки Дмитрий Метлицкий Оркестр Beautiful Instrumental Music

Rosie Alex Youth

Rosie Alex High Hopes

Ljl 2017 Summer Split Round4 Match3 Game2 7H Vs Rj

Скидка на Pro Motion NG

An industry standard for two decades, talent from game studios like Yacht club Games, Wayforward, HalfBrick studios, and many more, have been using Pro Motion to create the sprite animations, static images, environment art, and tile-sets for their top tier pixel art games.The latest version, Pro Motion NG, continues to add and improve upon an already proven and powerful tool-set, enabling pixel artists of all skill levels to bring their imaginations to life.Dive right in and use the basic brush. An industry standard for two decades, talent from game studios like Yacht club Games, Wayforward, HalfBrick studios, and many more, have been using Pro Motion to create the sprite animations, static images, environment art, and tile-sets for their top tier pixel art games.The latest version, Pro Motion NG, continues to add and improve upon an already proven and powerful tool-set, enabling pixel artists of all skill levels to bring their imaginations to life.Dive right in and use the basic brush tools in conjunction with the layer features to sketch out your design. quickly and easily perfecting the desired sizes, shapes and placement of all key elements – then use the large array of drawing, blending, dithering, and shading features to refine your objects and add detail.Use the rich array of color management tools to finalize your overall color scheme and arrange your indexed color palette.Once your mock-up has allowed you to reach the desired aesthetic and designs, branch out to specific project files to begin working on the individual assets, animations, and tile-sets. Change layer opacity or blending mode for special effects. You can even simulate specific console effect modes like the transparency effects seen in Super Nintendo games. Create a master project which displays your other projects as separate layers, so you can always see how the most recent and polished versions of all your assets work together to form a finished game screen.Use the large array of features such as onion-skinning, animated brushes, and time-line editing to animate all the characters, effects and objects for your project. Even use classic color-cycling features to bring single images to life.Pro Motion NG is not only a powerhouse of tools for creating pixel art and animations in general, it also offers many custom features to help you perfectly match the color fidelity, resolutions and graphical limitations of classic game consoles and computers. If truly legit retro pixel art is your goal, there is no tool better than Pro Motion NG.Unleash your imagination and make every pixel count, with Pro Motion NGExcerpt of Features. – Simple color index and alpha transparency- Layer system including effects settings, transparency, locking- Pixel size definition to have sizes like 2×1- Support for pattern drawing to create endless textures- Sprite Sheet support (reading/writing), PNG/BMP- Tile map editor with auto optimization, mirroring, flexible export, in place tile modification- Pen pressure support for brush sizes, colors, dithering and gradients- Pixel perfect drawing to remove smeared pixels in real time- Animated brushes (brush is animation itself)- Automatic realtime dithering patterns- Over 25 different paint modes such as translucent, brighten, darken, shade, soften, color cycle, halftone, tint..- AnimPainting to automatically flip through frames while drawing- Draw symmetrical images with a special symmetry drawing tool- Brush container to save and organize brushes, objects and animations for reuse- Single color, text or custom brushes selected from an image part- Key frame definition- Several playback modes (ping-pong, loop, play..)- Speed modification during playback- Light table/onion skinning to ease animating- Insert/delete/append/copy/revert ranges of frames- Append animations- Define colors in RGB/HSB/HSL color schemes- Create smooth color ramps- Use gradients to fill objects with different color shades (linear, contour, radial..)- Sort palette by hue, saturation, brightness or color- Ordered and random dithering- Modify contrast, saturation and brightness of a range of palette colorsComing soon. – Free multi layer move tool (in addition to current layer scroll feature)- In place layer rotate/scale Далее

Intro to Pro Motion NG

Brush Features vs. Selection Copy & Paste

Подпишитесь, и вы будете получать уведомления по электронной почте всякий раз, когда мы найдем более низкую цену на эту игру. От рассылки можно отписаться в любой момент. Обещаем, что не будем рассылать спам, мы его сами не перевариваем.

Подписка открыта только для зарегистрированных пользователей.

Мы постоянно проверяем все крупнейшие магазины интернета и ищем акции, распродажи и скидки. Мы автоматически найдем для ваc самую выгодную цену на любую игру. В настройках подписок можно указать максимальную цену, которую вы готовы потратить на игру. Цена обязательно будет падать, все что вам нужно будет сделать, чтобы сэкономить – это просто подождать.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector